Dịch vụ chữ ký số CA – FPT Telecom

cap-quang-fpt-aag

Chứng thực chữ ký số là dịch vụ được cung cấp chữ ký xác thực cung cấp tới khách hàng FPT doanh nghiệp, theo đó dịch vụ sử dụng nền tảng mã hoá công khai ( PKI ) cung cấp các khả năng bảo mật tới khách hàng sử dụng trong các văn bản số, Chữ ký được bảo đảm đúng với nguyên bản mẫu, không bị sao chép và được lưu và vào hệ thống để giám sát, chứng thức. Tích hợp vào duy nhất Sticker do chủ nhân sở hữu hoặc các sticker được uỷ quyền từ chủ sở hữu. Xem thêm dịch vụ lắp mạng FPT

Dịch vụ truyền hình FPT trên đường truyền cáp quang FPT

Khả năng cung cấp bảo mật :

  • Xác thực ( Viết tắt của Authentication ) : Cung cấp khả nẵng bảo mật cấp cao, xác thực các văn bản,tài liệu số hoá dựa trên chữ ký số.

  • Mã Hoá  ( Encryption) : Cung cấp khả năng mã hoá dữ liệu chủ nhân từ văn bản số hoá, không thể sao chép dưới mọi hình thức.

  • Tính toàn vẹn dữ liệu ( Integrity) : Cung cấp khả năng toàn vẹn dữ liệu, dữ liệu không bị sao chép, sửa đổi bởi người khác khi không được sự cấp phép từ người chuyên trách.

  • Khả năng bảo mật ( Secure) : Đạt tiệu chuẩn EAL4,đáp ứng các chuẩn thiết bị HSM và Smartcard, chống lại các biện pháp làm giả chữ ký, hack cơ sở dữ liệu.

  • Khả năng mở rộng (Scalable ) : Dựa trên kiến trức PKI , thiết bị được thiết kế trên nền tảng bảo mật nhưng có phần mở rông ( modun ), FPT CA có khả nẵng mở- rông và cấp phát hàng triệu chứng thư một cách đơn giản.

Xem thêm : Dịch vụ cáp quang FPT giá rẻ -Khả năng sẵn sàng ( Available) : Chính sách, lược sử, dữ liệu và chứng thức được bảo lưu trên cơ sở dữ liệu của Orancle, đơn vị cơ sở dữ liệu lớn và uy tín nhất thế giới được ứng dụng trọng hầu hết các chứng chỉ bảo mật số trên toàn thế giới.

  • Khả năng tương thích ( Open ) :Được thiết kế để tương thích và hợp chuẩn với quốc tế dựa trên cở sở Orancle , tương thích và làm việc với chuẩn như X509,PKIX,LDAP…

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *