Tạo Entity với Glose

Bước 1: Truy cập vào https://glose.com/u/telegramwebvn

Tích vào hai ô đầu tiên > rồi chọn Signup With Google

Bước 2: Chọn Go To My Profile

Bước 3: Chọn Edit ở dưới profile

Bước 4: Nhập thông tin, và chọn một số cuốn sách

Bước 5: Tạo một số bài đăng

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *