Hướng dẫn cách tạo tài khoản quora.com hỏi đáp

Bài này, sẽ chia sẻ cách tạo tài khoản trên quora.com dành cho những bạn nào cần quan tâm nhé

Bước 1: Truy cập vào website quora.com > chọn Continue With Google

Bước 2: Chọn chủ đề bạn quan tâm

Bước 3: Chọn ngôn ngữ > Done

Bước 4: Chỉnh sửa thông tin cá nhân

Bước 5: Bổ sung thông tin cho tài khoản

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *