Mạng Internet cáp quang FPT sử dụng chuẩn wifi nào

Bạn đọc khi đọc bài viết ” các chuẩn mạng wifi 802.11 hiện nay ” thì có thắc mắc về mạng internet cáp quang FPT hiện nay đang áp dụng chuẩn wifi nào. FPT Telecom trong bài viết này xin gửi đến bạn về thông tin chuẩn wifi FPT đang phát hiện nay tới khách hàng.

Kiểm tra FPT Telecom hiện đang áp dụng chuẩn wifi nào trên modem wifi của bạn.

Bước 1 . Bạn đăng nhập vào Modem wifi FPT, tại bài viết hướng dẫn đổi mật khẩu wifi , ban biên tập đã có nói chi tiết.

Bước 2 . Bạn vào mục  Wireless Setup và sẽ thấy tại

2. Select 802.11 Mode

chuan-wifi-80211-modem-wifi-fpt

Các chuẩn wifi hiện đang áp dụng trên Modem wifi FPT

  1. Auto(802.11b/g/n ) : Mặc định , modem wifi hỗ trợ đầy đủ các chuẩn b/g/n , và hoàn toàn tương thích với các thiết hiện hành.
  2. 802.11g/n : Hỗ trợ chuẩn wifi 802.11 g và n
  3. 802.11b/g : Hỗ trợ chuẩn wifi 802.11 g và g
  4. 802.11n only : Chỉ hỗ trợ chuẩn n
  5. 802.11g only : Chỉ hỗ trợ chuẩn g
  6. 802.11b only : Chỉ hỗ trợ chuẩn b

Về mặc định, bạn nên chọn mặc định tự động là hỗ trợ hết các chuẩn (b/g/n ) ngoài ra, tùy theo nhu cầu sử dụng chuyên biệt bạn có thể chọn riêng cho mình chuẩn phù hợp hơn./

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *