Chính sách bảo mật thông tin khách hàng

chinh-sach-bao-mat

Chính sách bảo mật thông tin khách hàng nhằm đảm bảo an toàn thông liên quan đến các công ty, tổ chức sử dụng thông tin đăng ký lắp đặt mạng cáp quang FPT ,truyền hình FPT và các sản phẩm dịch vụ liên quan thuộc fpttelecom.net . Toàn bộ thông tin khách hàng thuộc quyền sở hữu của fpttelecom.net và FPT .

fpttelecom.net tiếp nhân thông tin,tổng hợp và lưu giữ an toàn thông tin khách hàng, khi truy cập website, đăng ký lắp đặt và chế độ chăm sóc khách hàng sẽ có thể  được yêu cầu cung cấp thông tin bao gồm : Họ và tên, địa chỉ, chức danh,số điện thoại , chứng minh thư và hình ảnh. Việc thu thập thông tin này nhằm mục địch cung cấp dịch vụ thuộc fpttelecom.net . Toàn bộ thông tin được bảo lưu an toàn, duy nhất fpttelecom.net được quyền sở hữu, sử dụng thông tin khách hàng để phục vụ công tác chuyên môn liên quan đến sản phẩm và dịch vụ internet FPT do fpttelecom.net cung cấp.

Thông tin chi tiết

 1. Về Khách Hàng đăng ký sử dụng dịch vụ fpttelecom.net cung cấp
  • Khi Khách Hàng thực hiện việc đăng ký lắp đặt mạng cáp quang FPT và các dịch vụ do fpttelecom.net cung cấp , Khách Hàng được yêu cầu cung cấp một số thông tin cần thiết cho việc thực hiện việc ký kết hợp đồng do fpttelecom.net cung cấp .
  • Khách Hàng có trách nhiệm đảm bảo thông tin Khách Hàng cung cấp là đầy đủ, chính xác và fpttelecom.net không chịu trách nhiệm về thông tin đang hoặc sắp có tranh chấp.
  • Khách Hàng đồng ý cho fpttelecom.net thông tin bao gồm : Họ và Tên, Số điện thoại, Địa chỉ,Chứng minh thư bản photo ( có bản chính đối chứng ) và một số thông tin khác liên quan bằng việc ký kết hợp đồng
 2. . Về việc lưu trữ và sử dụng thông tin khách hàng

  • Thông tin khách hàng , thông tin trao đổi giữa fpttelecom.net và khách hàng được lưu giữ và bảo mật tuyệt đối. Chỉ fpttelecom.net sử dụng cho đúng mục đích
  • fpttelecom.net có biện pháp thích hợp về kỹ thuật, an ninh để đảm bảo thông tin khách hàng không được sử dụng bởi các bên thứ 3
  • Thông tin thanh toán của Khách Hàng được chúng tôi bảo vệ theo chuẩn FPT ( FPT hợp chuẩn quốc tế ) với nguyên tắc hoàn toàn không lưu trữ thông tin về số thẻ thanh toán trên hệ thông website fpttelecom.net
  • Thông tin khách hàng được sử dụng duy nhất bởi FPT với mục đích liên quan đến sản phẩm, không sử dụng cho mục đích khác ,Tuyệt đối không chia sẻ thông tin khách hàng tới các bên thứ 3
  • Thông tin khách hàng có thể cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền (Công an ) khi có yêu cầu điều tra liên quan bằng giấy phép kiểm tra có đủ thẩm quyền.
 3. Việc liên kết với website khác.
  • FPT telecom có làm việc với nhiều đơn vị cung ứng dịch vụ liên quan và các công ty liên quan trong lĩnh vực công nghệ thông tin, việc quảng bá sản phẩm khác không thuộc FPT phân phối hoặc công ty con thuộc FPT
 4. Liên hệ, giải đáp thắc mắc
  • Bất kỳ khi nào có thông tin thắc mắc cần hỗ trợ, vui lòng gọi đến 0989.906.286 hoặc email :tuyenvk2@fpt.com.vn
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *