Hướng dẫn thanh toán tiền nước qua Internet Banking

Có nhiều bạn còn không biết cách thanh toán tiền điện, tiền nước thông qua internet Banking như thế nào, cái này thực ra khá là tiện luôn, bởi nhân viên thu tiền nước không phải đến tận nhà bạn thu ( nhất là những người làm giờ hành chính, đi làm việc suốt ngày, … Đọc tiếp Hướng dẫn thanh toán tiền nước qua Internet Banking