Chia sẻ: Cách kiểm tra xem máy tính của bạn có thể cài được Windows 11 không?

Windows 11 đã được công bố và sẽ sớm phát hành bản chính thức trong thời gian tới. Microsoft đã đưa ra yêu cầu hệ thống để cài đặt nhưng có vẻ đang trong giai đoạn thử nghiệm nên vẫn còn nhiều thay đổi sắp tới. Nếu bạn muốn kiểm tra xem hệ thống của … Đọc tiếp Chia sẻ: Cách kiểm tra xem máy tính của bạn có thể cài được Windows 11 không?