Cách vô hiệu hóa Chế độ ẩn danh trên Chrome PC

Hầu hết tất cả các trình duyệt đều có tính năng cửa sổ riêng tư được gọi là Chế độ ẩn danh . Mặc dù mod này luôn có thể truy cập được, nhưng có một thủ thuật để vô hiệu hóa nó hoàn toàn.

Trong hướng dẫn này, tôi sẽ chỉ cho bạn cách dễ nhất để tắt Chế độ ẩn danh trên Google Chrome PC, vì vậy nó buộc bất kỳ ai sử dụng nó phải dựa vào một cửa sổ thông thường để thay thế.

Xem thêm: Các khuyến mại lắp đặt mạng FPT hấp dẫn nhất!

Cách vô hiệu hóa Chế độ ẩn danh trên Chrome PC

1. Vào Start , tìm kiếm cmd và Run as administrator .

2. Sao chép và dán lệnh này vào cửa sổ Command Prompt. Nó có thể tự động thực hiện lệnh, nhưng nếu không, hãy nhấn Enter .

REG ADD HKLM\SOFTWARE\Policies\Google\Chrome /v IncognitoModeAvailability /t REG_DWORD /d 1


3. Khởi động lại trình duyệt. Nếu bạn muốn khởi động lại nhanh chóng mà không làm mất các tab, hãy sử dụng chrome: // restart trên thanh địa chỉ.

4. Bây giờ, cửa sổ ẩn danh trên Chrome đã bị vô hiệu hóa. Nếu bạn kiểm tra trên menu, nó đã không còn.

Tương tự như vậy nếu bạn nhấn phím tắt CTRL + SHIFT + N , nó sẽ không khởi chạy cửa sổ ẩn danh mới.

Để bật lại Chế độ ẩn danh, hãy sử dụng chế độ sau trên Dấu nhắc lệnh, sau đó khởi động lại trình duyệt.

REG DELETE HKLM\SOFTWARE\Policies\Google\Chrome /v IncognitoModeAvailability /f


Mặc dù hướng dẫn này là vô hiệu hóa Ẩn danh, nhưng nếu muốn, bạn cũng có thể thực hiện điều tương tự trên cửa sổ bình thường.

Các thủ thuật hay ho mà có thể bạn quan tâm:

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *